2014-06-21 12.03.06.jpg  

 

今天新屋天氣還不錯,只是貓舍裡真的好熱好熱好熱,隔離區裡面幾乎每一隻貓都熱到吐舌頭喘氣了

因為這週突然進來了將近50隻貓,包括未開眼臍帶都還沒掉的奶貓好幾隻,通通擠在小小一條通道的隔離區

那麼多隻貓擠在一起能不熱嗎?!你說說看你說說看啊?!

所以上頭那隻小黑玳瑁要我跟你們說~

拜託你你你還有你有沒有人可以行行好趕快帶我離開這個鬼地方啊喵凹嗚~~

 

幸好今天貓舍人氣很旺,業績還算不錯,當然要特別感謝我們神出鬼沒的義工游于正來幫忙,中途了20隻貓,送出10隻喵。

 

貓舍目前急缺奶貓、小貓中途,還有成貓飼料。

 

 

 

 

 

隔離區

2014-06-21 10.46.16.jpg

 

 

2014-06-21 10.46.40.jpg

 

 

2014-06-21 10.47.22.jpg

 

 

2014-06-21 10.47.32.jpg

 

 

2014-06-21 10.47.43.jpg

 

 

2014-06-21 10.47.49.jpg

 

 

2014-06-21 10.48.14.jpg

 

 

2014-06-21 10.48.37.jpg

 

 

2014-06-21 10.48.55.jpg

 

 

2014-06-21 10.49.06.jpg

 

 

2014-06-21 10.49.18.jpg

 

 

2014-06-21 10.49.26.jpg

 

 

2014-06-21 10.49.30.jpg

 

 

2014-06-21 10.49.38.jpg

 

 

2014-06-21 10.49.42.jpg

 

 

2014-06-21 10.49.52.jpg

 

 

2014-06-21 10.50.00.jpg

 

 

2014-06-21 10.50.15.jpg

 

 

2014-06-21 10.50.19.jpg

 

 

2014-06-21 10.50.29.jpg

 

 

2014-06-21 10.56.12.jpg

 

 

2014-06-21 11.08.52.jpg

 

 

2014-06-21 11.09.00.jpg

 

 

2014-06-21 11.23.29.jpg

 

 

2014-06-21 11.26.01.jpg

 

 

2014-06-21 11.26.08.jpg

 

 

2014-06-21 11.28.59.jpg

 

 

2014-06-21 11.57.13.jpg

 

 

2014-06-21 12.03.11.jpg

 

 

2014-06-21 12.07.03.jpg

 

 

2014-06-21 12.07.36.jpg

 

 

2014-06-21 12.08.01.jpg

 

 

2014-06-21 12.08.56.jpg

 

 

2014-06-21 12.09.36.jpg

 

 

2014-06-21 14.29.56.jpg

 

 

2014-06-21 14.30.08.jpg

 

 

2014-06-21 14.30.41.jpg

 

 

2014-06-21 14.36.37.jpg

 

 

2014-06-21 14.36.42.jpg

 

 

2014-06-21 14.36.52.jpg

 

小斑~你酒醉了嗎?

2014-06-21 14.45.15.jpg  

 

 

 

 

 

大貓房

2014-06-21 11.03.46.jpg

 

 

2014-06-21 11.03.58.jpg

 

羅本「你知道今天是夏至嗎」

板主「知道啊~所以今天是一年之中白天最長的一天」

羅本「不,我的夜晚比你的白天更美麗,你不了解我啊唉~」

板主「回去睡你的大頭覺啦裝什麼文青啊你」

2014-06-21 11.04.02.jpg

 

 

2014-06-21 11.04.11.jpg

 

 

2014-06-21 11.04.20.jpg

 

 

2014-06-21 11.04.26.jpg

 

 

2014-06-21 11.04.30.jpg

 

 

2014-06-21 11.04.33.jpg

 

 

2014-06-21 11.04.39.jpg

 

黑輪已送出,恭喜他!

2014-06-21 11.04.45.jpg

 

 

2014-06-21 11.04.47.jpg

 

 

2014-06-21 11.04.51.jpg

 

 

2014-06-21 11.05.02.jpg

 

 

2014-06-21 11.05.11.jpg

 

 

2014-06-21 11.05.14.jpg

 

 

2014-06-21 11.05.16.jpg

 

 

2014-06-21 11.05.19.jpg

 

 

2014-06-21 11.05.30.jpg

 

 

2014-06-21 11.05.57.jpg

 

 

2014-06-21 11.06.00.jpg

 

 

2014-06-21 11.06.05.jpg

 

 

2014-06-21 11.06.16.jpg

 

超級黏人的大橘已送出。

2014-06-21 11.07.42.jpg

 

 

2014-06-21 11.06.25.jpg

 

 

2014-06-21 11.07.59.jpg

 

 

2014-06-21 14.50.25.jpg

 

 

2014-06-21 14.51.02.jpg

 

 

2014-06-21 14.51.10.jpg

 

 

2014-06-21 14.51.49.jpg  

 

 

 

 

小貓房

2014-06-21 10.51.15.jpg

 

 

2014-06-21 10.51.18.jpg

 

 

2014-06-21 10.51.44.jpg

 

 

2014-06-21 10.51.48.jpg

 

 

2014-06-21 10.51.58.jpg

 

 

2014-06-21 10.52.06.jpg

 

 

2014-06-21 10.52.12.jpg

 

 

2014-06-21 10.52.17.jpg

 

 

2014-06-21 10.52.27.jpg  

 

 

 

 

物資

2014-06-21 11.12.45.jpg

 

 

2014-06-21 11.13.38.jpg

 

 

2014-06-21 11.13.50.jpg

 

 

2014-06-21 11.14.28.jpg

 

 

2014-06-21 11.14.41.jpg

 

 

2014-06-21 11.15.25.jpg

 

 

2014-06-21 11.15.50.jpg

 

 

2014-06-21 15.27.35.jpg  

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    catfirst 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()