IMG_9159.JPG

 

 

IMG_9160.JPG

 

玫雅

 

 

IMG_9173.JPG

 

 

IMG_9175.JPG

 

 

IMG_9176.JPG

 

 

IMG_9178.JPG

 

IMG_9635.JPG

 

 

IMG_9182.JPG

 

蒂蒂

 

 

IMG_9186.JPG

 

 

IMG_9194.JPG

 

 

IMG_9222.JPG

 

 

大貓房

 

IMG_9249.JPG

 

 

IMG_9250.JPG

 

 

IMG_9263.JPG

 

 

IMG_9265.JPG

 

 

IMG_9273.JPG

 

 

IMG_9275.JPG

 

 

IMG_9280.JPG

 

 

IMG_9283.JPG

 

 

IMG_9293.JPG

 

 

IMG_9295.JPG

 

 

IMG_9306.JPG

 

 

IMG_9310.JPG

 

 

IMG_9315.JPG

 

 

IMG_9317.JPG

 

 

IMG_9677.JPG

 

 

IMG_9685.JPG

 

 

IMG_9704.JPG

 

 

IMG_9725.JPG

 

 

IMG_9730.JPG

 

 

IMG_9733.JPG

 

 

IMG_9736.JPG

 

 

IMG_9739.JPG

 

 

IMG_9742.JPG

 

 

IMG_9746.JPG

 

 

IMG_9749.JPG

 

 

IMG_9754.JPG

 

 

IMG_9764.JPG

 

 

IMG_9790.JPG

 

 

IMG_9325.JPG

 

 

IMG_9327.JPG

 

 

IMG_9332.JPG

 

 

IMG_9339.JPG

 

 

IMG_9349.JPG

 

 

IMG_9352.JPG

 

 

IMG_9355.JPG

 

 

IMG_9356.JPG

 

 

IMG_9357.JPG

 

 

隔離區

 

IMG_9360.JPG

 

 

IMG_9370.JPG

 

 

IMG_9377.JPG

 

 

IMG_9387.JPG

 

 

IMG_9403.JPG

 

 

IMG_9407.JPG

 

 

IMG_9432.JPG

 

 

IMG_9438.JPG

 

 

IMG_9440.JPG

 

 

IMG_9443.JPG

 

 

IMG_9450.JPG

 

 

IMG_9468.JPG

 

 

IMG_9471.JPG

 

 

IMG_9475.JPG

 

  -------------------------------------------


新屋收容所電話:03-4861760

開放時間:每週二.四.六上午10點~下午3點(國定假日休園)

收容所地址:新屋鄉永興村三鄰大牛欄117號

如何去新屋收容所:http://aprilgril.pixnet.net/blog/post/22264670

    全站熱搜

    catfirst 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()