01.jpg

02.jpg

--------------------------------------------

首先來介紹橘子班~ 脖子有帶黑圈圈的是2號小朋友,另一隻就是1號啦! 橘子班小朋友吃相狂野,沾得滿臉~

catfirst 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()